Personuppgifter

» Allmänt

Urbans Skafferi lämnar under inga omständigheter ut dina uppgifter till tredje part, undantaget för eventuella polisärenden. Urbans Skafferi säljer inte heller några uppgifter vidare.

 

» Kunduppgifter

Genom att registrera dig som kund på hemsidan, Urbans Skafferi, eller i webbutiken, www.e-butik.urbans.se,  samtycker du till att vi lagrar, bearbetar och använder uppgifter som inhämtats från registreringsformuläret.

 

Dina uppgifter används för att  kunna ge dig god service.

Du kan själv ändra dina uppgifter genom att logga in på sidan och sedan gå till ”Mina sidor” och ”Mina uppgifter”.

Du har rätt att begära ut registrerade personuppgifter samt få uppgifterna ändrade eller raderade.

Butiken använder OpenCart
Urbans Skafferi © 2018